Installation i alla utrymmen

PPE WASHER X2 kan med tillbehöret värmeåtervinning installeras i alla utrymmen, även i de utrymmen som har reducerad ventilation, vilket innebär att en om- eller utbyggnad av befintlig ventilation inte alltid krävs. Något som både är kostsamt och tidskrävande.

Värmeåtervinningen med kondenseringsenhet ger en avsevärt förbättrad arbetsmiljö.

Dessutom görs en betydande energibesparing vid uppvärmning av diskvattnet. En kondensfläkt förflyttar ångan och den varma fuktiga luften till ett kondensorbatteri som återför värmeenergin till inkommande kallvatten. Samtidigt blåser kall luft in i diskrummet, vilket förbättrar arbetsmiljön och ger ett bättre rumsklimat.