Teknisk data

teknisk data för ppe washer x2
Diskpump (kW) 2x2,35
Genomströmmare (kW) 12
Genomströmmare (kallvattenansluten maskin) (kW)* 2x12
Tankvärme (kW) 9
Tryckstegringspump (kW) 0,67
Tömningspump (kW)* 0,17
Tankvolym (liter) 120
Vikt, maskin i drift (kg) 480
Kapslingsklass (IP) 55
* Tillval
Kapacitet och driftsdata
Total disktid P1 (min) * 1,2
Total disktid P2 (min) * 3,2
Total disktid P3 (min) * 5,2
Antal andningspaket/diskcykel (st) 2
Vattenförbrukning sköljning/program (liter) ** 6 - 8
* Fabriksinställning. Disktiden är justerbar
** Gäller under idealförhållanden. Vattenförbrukningen beror på lokala förhållanden. En finjustering görs vid installationen.
*** Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen.
Anslutning, maskin
Total anslutningseffekt (kW) 16,7 / 28,7***
Huvudsäkring 400-415V 3N~ (A) * 35/50***
Max. anslutn.area 400-415V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm2) ** 16
* Annan spänning på begäran
** Kabel 3 m H07RN-F ingår
*** Vid kallvattenanslutning
Anslutning vatten, avlopp och ventilation
Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2 - 7
Vattenanslutning 5-70°C (utvändig gänga) R ½"
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm.) 50
Vattenkapacitet, tryck (kPa) 20
Vattenkapacitet, flöde (liter/min) 5
Ånganslutning (150-250 kPa) (invändig gänga) * R ¾"
Kondensvatten (invändig gänga) * R ½"
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Värmebelastning till rummet (total, sensibel, latent) (kW) 4,9/3,6/1,3
* Tillval
Storlek och vikt för transport
Storlek, LxBxH (mm.)* 1240x870x2000
Vikt (kg)* 355
* Inklusive emballage